FileOpener 1.1.1

FileOpener 1.1.1

Tweaks – Shareware
FileOpener là ứng dụng cuối cùng để tải về, tổ chức và xem tất cả các tập tin của bạn trên iPhone hoặc iPad của bạn. Dễ dàng để nhập khẩu các tập tin, tài liệu & media từ máy PC/Mac, file đính kèm email, google drive để FileOpener cùng với tính năng chuyển tiếp tuyệt vời. Bạn có thể thực hiện hoặc duyệt qua tất cả các tập tin của bạn cùng với FileOpener bất cứ nơi nào. Nhận được tài liệu của bạn vào iPhone hoặc iPad của bạn là thực sự dễ dàng. Bạn có thể tải về các tập tin từ máy tính của bạn bằng cách sử dụng iTunes hoặc nhập khẩu từ Google Drive. Bạn cũng có thể mở tập tin đính kèm từ E-mail.

Tổng quan

FileOpener là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Tweaks.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FileOpener là 1.1.1, phát hành vào ngày 16/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/08/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

FileOpener đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

FileOpener Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FileOpener!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có FileOpener cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản